Spis treści

 

Niniejsze usługi skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców działających pod każdą przewidzianą formą prawną, tj. do:

osób fizycznych,osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,, spółek osobowych (cywilnych, jawnych, komandytowych) oraz spółek kapitałowych (spółek z o.o. i spółek akcyjnych),
fundacji i stowarzyszeń.