Spis treści

 

Prawo podatkowe

Doradztwo podatkowe obejmuje:

podatki dochodowe (CIT, PIT),
podatek od towarów i usług (VAT) w tym m.in.
przygotowywanie wniosków o zwrot    
podatku VAT   dla   nierezydentów,
podatki lokalne (m.in. podatek od nieruchomości,
podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych),
podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych
zagadnienia związane ze stosowaniem międzynarodowych umów o unikaniu  podwójnego  opodatkowania,
 

Doradztwo podatkowe obejmuje w szczególności:

stały nadzór podatkowy polegający na udzielaniu szybkich odpowiedzi podatkowych w rozmowie telefonicznej/emailu na pytania Klienta,
sporządzanie opinii prawnych w sprawach skomplikowanych które przekraczają zakres stałego nadzoru,
dokonywanie analizy podatkowej umów,
dokonywanie optymalizacji podatkowej,
sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
szkolenia wewnętrzne pracowników,
dokonywanie audytów podatkowych.