Spis treści

Stawka godzinowa z limitem godzin

Wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, obejmującego określoną w umowie ilość godzin pracy radcy prawnego.
Świadczenie pomocy prawnej, w wymiarze, przekraczającym limit godzin, objęty ryczałtem, rozliczane jest według stawki godzinowej.
Podstawą do rozliczenia kosztów obsługi jest zestawienie czasu pracy za okres rozliczeniowy, przy czym jeżeli rzeczywista ilość godzin pracy nie przekroczy ilości, objętej ryczałtem, zestawienia nie doręcza się.