Spis treści

Stawka godzinowa bez limitu godzin

Wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości - jest to forma rozliczeń, przeznaczona dla Klientów o stałym zapotrzebowaniu na usługi prawnicze.