Spis treści

Postępowania podatkowe

sporządzanie pism i wniosków, odwołań, zażaleń w postępowaniu podatkowym,
udział w postępowaniach w sprawie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osób trzecich i następców prawnych,
udział w postępowaniu o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
 pomoc prawna w trakcie kontroli podatkowej,
zastępstwo przed organami podatkowymi, celnymi, administracyjnymi (Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Izba Skarbowa),
Postępowanie odwoławcze przed organami podatkowymi II instancji,

Zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA).