Spis treści

Prawo spółdzielcze

tworzenie statutów oraz wewnętrznych aktów spółdzielni,
wydawanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
doradztwo prawne oraz reprezentowanie stron w sporach pomiędzy członkiem spółdzielni a spółdzielnią,
opiniowanie umów o budowę lokalu oraz o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.