Spis treści

WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI PRAWNE

Kancelaria Radcy Prawnego Marlena Kucińska oferuje Klientom stałą obsługę prawną, bowiem taka obsługa pozwala na poznanie specyfiki działalności Klienta i zagadnień branżowych z nią związanych, a także organizacji przedsiębiorstwa Klienta. Powyższe wpływa na efektywniejsze dostosowanie świadczenia pomocy prawnej do realiów działania Klienta.
Stała obsługa prawna to pozostawanie w stałej gotowości do niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej na każde żądanie Klienta, co nie zawsze jest możliwe przy zleceniach doraźnych. Szczegółowe procedury współpracy w ramach stałej obsługi prawnej (środki komunikacji, forma i czas realizacji zleceń, dyżury w siedzibie Klienta) ustalane są indywidualnie z Klientem. Rozliczenie stałej obsługi prawnej następuje za okresy miesięczne, w oparciu o jeden z trzech niżej wymienionych wariantów.
Do wynagrodzenia, bez względu na przyjęty wariant rozliczeń, doliczane są koszty, ponoszone przez Kancelarię w interesie Klienta przy realizacji zlecenia (koszty dojazdów, noclegów itp.)