Spis treści

Stawka godzinowa

Wynagrodzenie ustalane jest stosownie do rzeczywistego nakładu pracy, według wynegocjowanej stawki za godzinę pracy radcy prawnego.

Podstawą do rozliczenia kosztów zlecenia jest zestawienie czasu pracy za okres realizacji zlecenia.