Marlena Kucińska (radca prawny) - specjalizuje się w prawie cywilnym, procesowym, handlowym i gospodarczym oraz prawie pracy. Pasjonuje się prawem podatkowym.  

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi, w tym także w prowadzeniu postępowań upadłościowych.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa handlowego. Przygotowuje do egzaminów na aplikacje radcowskie i adwokackie już od kilku lat.

Studia prawnicze ukończyła z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2000. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie - radca prawny od grudnia 2008. Od lutego 2009 roku prowadzi praktykę we własnej Kancelarii Radcy Prawnego Marlena Kucińska. Współpracowała z amerykańską kancelarią Chadbourne &Parke (dawniej: Althaimer & Grey) jak i z wieloma polskimi wiodącymi na rynku warszawskim Kancelariami radcowskim i adwokackimi a także innymi podmiotami.

Biegle włada językiem angielskim i w stopniu dobrym językiem rosyjskim.