Przedsiębiorca, który w związku z prowadzoną działalnością uzyskał odszkodowanie przyznane ugodą sądową, musi zapłacić podatek dochodowy.

 

     Podatnik w związku z prowadzoną działalnością uzyskał odszkodowanie przyznane w wyniku ugody sądowej. Czy w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe muszę zapłacić podatek dochodowy od takiego odszkodowania - pyta przedsiębiorca w liście do redakcji? W tej sytuacji na podatniku będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku. Marlena Kucińska, ekspert podatkowy w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, tłumaczy, że ustawodawca z dniem 21 czerwca 2008 r. znowelizował przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w zakresie opodatkowania odszkodowań wynikających z zawartych ugód.

 

     Zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) wolne od podatku są odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż sądowe. - Nie ma zatem wątpliwości, że wraz z nowelizacją odszkodowania otrzymane w ramach ugody sądowej są zwolnione z podatku, podobnie zresztą jak i odszkodowania otrzymane na mocy wyroku sądowego - wyjaśnia Marlena Kucińska. Zwraca jednocześnie uwagę, że nowe regulacje nie mają zastosowania do odszkodowania uzyskanego przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością. W tej sytuacji zastosowanie znajduje przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT, który zwalnia z podatku m.in. odszkodowania otrzymane na podstawie ugody sądowej, z wyjątkiem odszkodowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

 

- Oznacza to, że przedsiębiorca powinien zapłacić podatek dochodowy od otrzymanego odszkodowania - mówi Marlena Kucińska.