ODLICZENIA OD DOCHODU Z TYTUŁU DAROWIZN

 

       W rozliczeniu podatkowym za 2007 rok podatnicy będą mogli dokonać odliczeń od dochodu m.in. z tytułu przekazania darowizn na rzecz organizacji realizujących zadania pożytku publicznego w sferze działań publicznych. Podatniczka chciałaby wiedzieć, czy darowizna dokonana na rzecz organizacji pożytku publicznego ze wskazaniem konkretnej osoby podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania.

 

      Marlena Kucińska, prawnik, ekspert podatkowy w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy (zrzeszonej w Consortio Lex), zwraca uwagę, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie zabraniają dokonywania wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego ze wskazaniem konkretnej osoby, na rzecz której darowizna miałaby być przekazana.

 

- Oznacza to, że darowiznę taką będzie można odliczyć od dochodu, a organizacja pożytku publicznego otrzymaną darowiznę może przekazać na konkretną osobę wskazaną np. w dowodzie wpłaty na rachunek bankowy organizacji - twierdzi Marlena Kucińska.

 

      Nasza rozmówczyni przypomina, że łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn przekazanych na podstawie art. 26 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

 

      Odliczenie można uwzględnić w przypadku, gdy wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego.

 

- W przypadku darowizny innej niż pieniężna należy posiadać dokument stwierdzający wartość tej darowizny oraz oświadczenie organizacji pożytku publicznego o jej przyjęciu - tłumaczy Marlena Kucińska.