……………… (data wystawienia pełnomocnictwa) r.

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO DALSZE 

 

 

Ja, niżej podpisany, …………………….. (imię i nazwisko PEŁNOMOCNIKA),

na podstawie art. 106 kodeksu cywilnego,

udzielam

 

……………………………………………………… (imię i nazwisko pełnomocnika dalszego)

 

pełnomocnictwa dalszego do występowania w moim imieniu

mojego mocodawcy …………………….. (imię i nazwisko mocodawcy)

w sprawie o …………………………………………………………………………………….

 

Możliwość ustanowienia dla Mocodawcy dalszego

pełnomocnika wynika z treści pierwotnego pełnomocnictwa.

 

 

______________________

………………………………..