………………………… r.

 

Reklamujący

 

…………………………..

 

…………………………..

 

……………………………

 

 

 

 

 

Do

 

……………………………….

 

………………………………..

 

 

 

 

 

Reklamacja

 

Reklamuję jako niezgodny z zawartą umową …………………………. – nr fabryczny: ……………., indeks: …………………………., zakupiony w dniu ……………….. r. za kwotę ……… zł.

 

W dniu dzisiejszym rano …………………… przestał………………... Posiadam kartę gwarancyjną, ale wybieram dochodzenie swoich praw na podstawie trybu dotyczącego niezgodności towaru z umową, a nie z gwarancji. Domagam się wymiany ……………….na nowy, wolny od wad.

 

 

 

 

 

 

 

……………………

 

(podpis klienta)

 

 

 

Oświadczam, że w dniu ................. przyjąłem reklamację złożoną przez …………wraz z zareklamowanym towarem. Termin rozpatrzenia reklamacji ustalam na 14 dni.

 

 

 

………………………

 

(podpis sprzedawcy)